Bookmark and Share
Imcellaklinikken
En spennende samarbeidspartner direkte om de samme pasienter. Med kunnskap og erfaring i bruken av laser bidrar Imcellaklinikken til at kontrakturer som har stått lenge, kan få en smertefri tøyning. Smerter blir redusert. Treningsmulighetene er litt nærmere for den som har smerter.

FysioDirekte støtter mor- barn prosjektet til stiftelsen Haiti

Babysvømming

Bygdøy Seniorsenter
tlf: 22541990

Lenker