Magnhild Faleide, grunnlegger og daglig leder av FysioDirekte AS, deler sin historie:

Jeg vokste opp som datter av bondeslekt. Jeg skjønte derfor tidlig at jeg hadde brukbare hender. Men, på det tidspunktet klarte jeg ikke å se min plass i verden riktig ennå. Hjemmefra hadde jeg dog alltid krav på meg til ”å bli noe”. Gjennom å observere mine foreldre som hver gjorde egne klassereiser, og karriereskift, hadde jeg sett at det var mulig å endre retning underveis. Det gav meg også et behov for å være bevisst årsaken til mine egne valg.

Egen sykdom ble et vendepunkt

Hver gang jeg har kjent på dette behovet, har jeg gradvis videreutviklet min kunnskap. Min reise har derfor blitt til steg for steg. Egen sykdom ga meg drifkraft til en ny innsats i livet mitt og utholdenhet.

«Det var først når jeg fikk blodpropp, og mistet barn nummer tre, at jeg fikk behov for å finne tilbake til noe som kunne gi livet mening. ”

Fysioterapistudier ble det neste steget videre. Dette ga meg en unik forståelse av motivasjon, av det som gir livet både tro og håp. Takknemlighet over små, men stødige skritt framover.

Det er denne mestringsfølelsen og takknemligheten over de ”små”, men viktige fremskrittene som jeg ønsker at mine pasienter skal få oppleve, og jeg er med pasienten, med utholdenhet, faglighet og bevisst opplevelse av situasjonene.

Samarbeid på tvers: Kaklinnikken tester, og jeg gjør treningen med utholdenhet hos pasienten!

Hodet og begge sider av kroppen skal med”

Med egne erfaringer fra blodpropp, og studiene som ga innsikt i hva som kunne ha skjedd meg, fikk jeg øynene opp for nevrologiske pasienter. Jeg observerte at slagpasienter ble trent med restfunksjon som fokus. Jeg ville at hodet og belastning av begge sider av kroppen skulle få oppmerksomhet og trening, ikke bare én side. Dette ble starten på å trekke til meg ulike fagfolk for å oppnå dette. Med utholdenhet prøvde jeg ut mange før jeg landet på KA klinikken. De har vært og er viktige for å utvikle min faglighet. Med dette som bakgrunn skapte jeg FysioDirekte AS.

”Mine pasienter har meg med hele veien.”

Jeg ser pasientene mine flere ganger i uka, og ser verdien av at øvelsene vi gjør blir skrevet ned, som de får med seg. Slik kan de trene på egenhånd der det er mulig/aktu elt. Dette gir en mye bedre overgang til det nye livet for pasienten og større bedring av funksjonen.

I tillegg til 16 års erfaring, holder jeg meg faglig oppdatert, gjennom samarbeidsmøter med andre fagfolk (se Facebook på FysioDirekte) og fagseminarer i faggruppa for nevrologi og revmatisme (NOR), samt eksterne kurs.

” Jeg ser frem til å treffe deg.”