Fagartikler som presenteres på denne siden er samlet av FysioDirekte. Vi er søker å være oppdatert på metoder i møte med våre kunder, enten de trenger en gjennomgang for å forstå hva som skal til for å gjøre kroppen bedre, eller de trenger lungefysioterapi for å øke tryggheten i sykdomsfaser. Vi bruker mye av vår tid på å oppdatere oss om hva som skjer i faget vårt, og har funnet noen fagartikler vi mener er relevante for våre kunder.

Nyere fagartikler om pust og trening!
helsekompetanse.no pusteteknikker

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Hjerte-og-lungefysioterapi

Om hvorfor det er så viktig å spørre om årsak og form på den lungesyke.

https://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Mini-PEP-redder-ikke-covid-19-pasienter-fra-respirator

Fagartikkel om hygiene i en praksis hentet fra forbundet for fysioterapeuters side. 

Hvem trenger lungefysioterapi mest?

Lungefysioterapi trengs for mange risikogrupper. Her er det nevnt de med diabetes, høyt blodtrykk og hjertelidelser.

Skoliose er faresonen!

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/Adolescent-idiopatisk-skoliose-ais-pre-og-postoperativ-fysioterapi-etter-kirurgisk-behandling

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

https://forskning.no/sykdommer-virus/hvorfor-blir-menn-hardere-rammet-av-covid-19-enn-kvinner/1666321

 

Alt som kan styrke egenmestring i livet er verd å gjøre.  Dette advarer legemiddelverket om:

https://forskning.no/medisiner-ntb-om-forskning/legemiddelverket-advarer-mot-svak-forskning-pa-koronamedisiner/1670342

Om forebygging av beinskjørhet : https://www.researchgroup /Elastic Slider

ate.net/publication/274064325_Hvis_bare_noen_hadde_tenkt_pa_det_-Hva_kan_vi_gjore_for_a_unnga_neste_lavenergibrudd

 

Før operasjoner kan det å trene lunger være godt selv om en gjennomgang på sykehuset før operasjoner i kroppen , mage brystregion, er viktig. 

Atelektaser

 

Etter slag: Fysioterapi hjemme er bedre enn tredemølle!

Eldre kan bygge nye muskler
Eldre kan bygge muskler

Her er den korte norske versjonen av artikkelen!http://www.forskning.no/kortnytt

Trening kan regulere gravides vekt!
Dette gjelder også for de som trener i vann. De som trener og bruker krefter i vann kjenner jo at dette øker motstanden. Veldig godt for alle å trene også for de som plages med bekkenet!

Lungetrening kan øke gravides trygghet

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-og-ammende/

Trening for eldre: Styrketreningen er viktigst!

Fysiodirekte holder åpent alle hverdager mellom kl 10 og kl 16. Du kan i dag få en onlinetime for hjelp.
Dersom du trenger hjelp utenfor åpningstidene kan du sende oss en sms for å avtale tid.

Kontakt oss i dag på telefon 940 93 927 for ytterligere informasjon