Fagartikler2017-12-15T10:08:13+00:00
Nyere fagartikler!
Eldre kan bygge nye muskler 
her er den korte norske versjonen av artikkelen!
Dette gjelder også for de som trener i vann. De som trener og bruker krefter i vann kjenner jo at dette øker motstanden. Veldig godt for alle å trene også for de som plages med bekkenet!
Trening for eldre: Styrketreningen er viktigst!