Functional movement assessment  (SFMA)!

Fra første behandling så testes pasienten med Functional movement assessment( SFMA). I møte med pasienten, både på nettklinikk1 og direkte i praksis, bruker våre terapeuter Functional Movement Assessment(SFMA) som test.  SFMA  er en optisk test. Den (SFMA) er en test som tester pasienten  fra topp til tå.   Den er utarbeidet og gjennomarbeidet med hva som er normale bevegelser å få til.  Om bevegelsene er nedsatt er det tydelig fra test en. Og den brukes flere ganger for å teste om en gjør noe rett med pasienten.

Hva lærer en av  Functional movement assessment (SFMA) testen?

Kroppens bevegelighet er det som Functional movement assessment viser!

Når en tester med denne testen (SMFA) så vurderes alt opp mot normalen. Allerede bevegelsene i nakken kan gi klarhet i hvilken side som er nedsatt i bevegelsen. Det kan være strekkesiden eller bøyesiden, eller rotasjonssidene i kroppen som har nedsatt bevegelse. Dette gir klarhet i bevegelighet. Denne testingen er spesielt viktig på nett.  Terapeuten ser stivhet i et bein som kan forklare smerter i en nakke eller en skulder. I tillegg kan stivhet i brystkassa gjøre slik at skuldre blir overbelastet.

Belastningslidelser lar seg finne med  denne funksjonelle muskeltesten!

I dette avsnittet forklares hvordan dette er mulig.

nettklinikk1  gjøres så bevegelser som kan løse stivhet mellom ledd i kroppen. Her kan det være behov for å begynne  nedenfra.  Først testes  ankler, så knær, og så hofter videre oppover. Hele tiden ettertestes deler av denne muskeltesten der en ser at bevegelsene er nedsatt.  Det er for å se om det som pasient og terapeut gjør sammen faktisk virker. Behandling skjer oftest med indirekte metoder for å få til bedring. Indirekte kan bety en øvelse som bearbeider noe som pasienten ikke opplever som problem, men som i test er stivt. I tillegg utstyres pasienten med egnede øvelser til selvtrening. Nedsatt bevegelighet kommer ofte av langvarige belastninger og lager dermed belastningslidelser.

Functional movement assessment (SFMA) hjelper til å behandle rett kroppsdel.

På selve klinikken der pasienten møter opp brukes denne testen. I tillegg er det også metoder med mobilisering av muskulatur eller bindevevsbehandling.   Terapeuten sjekker hud underhud for stramninger og så bevegelighet i rygg. Dette gir klarhet i belastningslidelser, som igjen er nedsatte bevegelser. Når bevegelse mellom musklene er nedsatt brukes en tøyning der pasient og terapeut jobber sammen. Terapeuten kan  holde på en muskel og snakke pasienter inn i rette bevegelser for å få maksimal strekk og bevegelse mellom ulike muskler.