Grønn bedrift og lite fotavtrykk er viktig for FysioDirekte as

Grønn bedrift fokuserer også på mat

Grønn bedrift  tanken er noe som har vokst fram over tid.  Etter hvert kom tanken på de små ting som også minker fotavtrykket og dermed blir målet grønn bedrift nærmere.

Denne tanken på å bli grønn bedrift har ført til innkjøp av hydrogenbil som brukes i jobb. Hydrogenbiler forbrenner hydrogen og lager vann. Dette er vel det største av tiltakene. Men i det daglige av hverdagstiltak er det blitt flere etter hvert.

I sammenhenger med lite vann er vannmangel noe som fører til kriger. I denne bedriften og også privat, er det å spare på vannet slik at forbruket har en grunn, viktig.

Vannsparende tiltak: byttet toaletter fra slike som bruker 10 liter vann pr. spyling til 4,5 liter for stort og 3 liter for smått.  Kraner i særlig stor bruk er blitt fotocellekraner. Ved dusjing oppfordres de som dusjer å skru av vannet under innsåping.  Vaskemaskiner brukes på Eco programmene der tekstilene tåler dette, og oppvaskmaskinen er foretrukket framfor oppvask for hånd.  Alle disse  små endringene i forbruk minsker vannforbruk.

Andre tiltak for å minske fotavtrykket!

Såpe: all såpe til vask dosseres slik at det ikke blir rester som sitter igjen.

Tekstiler: i vår nåværende hygienesituasjon vaskes alle tekstiler som er til arbeidsbruk i 60grader.  De legges vekt på at tekstiler er vaskbare. Dette fører til alle som kommer å bruker stedets toalett, får en klut til å tørke seg og kan  kaste klutene rett i vaskemaskinen etter håndvask med tørking.

Søppel:  all søppel sorteres. Egnede søppelsorteringsenheter med fotpedal er innkjøp for god hygiene.

Mat: Spirer spires for god ernæring.  Se vår leverandør på samarbeidende bedrifter når det gjelder økologiske og spiredyktige frø.  Maten forsøkes brukt opp før holdbarheten er gått ut. I tillegg kjøpes det mest mulig norsk mat både grønnsaker og proteiner, og karbohydrater/ brødvarer. Har noen oppdaget hvor greit det er å bruke bygg i stedet for ris? På denne siden finnes både kalde og varme retter og bakverk.

Gjenbruk:  reparerer  det som er verd å reparere hos skomakerern i Majorstuveien, leverer til gjenbruk det som er ute av bruk,  og kjøper brukt der dette egner seg.