Hjemmefysioterapi med hjerte for pasienten. Å få til at den enkelte kan sjefe lengre i eget liv er en nøkkelverdi for FysioDirekte. Mange trenger hjemmefysioterapi eller behandling hjemme. I dag  som det er krav om at flere skal bo hjemme lenger, så krever det faktisk mulighet til å klare mer selv. Det krever trygghet og mestring for egne ferdigheter. Det holder ikke bare å bli heist på dostolen, kjørt inn på badet og vasket, så satt i godstolen. Med hjemmefysioterapi kan vi hjelpe flere til å klare mer selv.

Hjemmefysioterapi
Fornøyd hjemmefysioterapi pasient med rullator.

Arbeide med pasientens innstilling

For å hjelpe en hjemmeboende som egentlig har gitt opp litt, så er det en prosess. I denne prosessen. Er det nyttig å se pasienten. Det å komme hjem til han/ henne å se hva personen kan og hva han/hun ikke kan. Likevel er det som han /hun kan det viktigste å ta fatt i. Som terapeut å få fram at dette er viktig. Dette skal du glede deg over. Det gir en annen innstilling til situasjonen.  I det øyeblikket kan en begynne å dra sammen, terapeut og pasient.

Legge vekt på de små skrittene.

Ofte så synes pasienten at dette er så lite i forhold til det som ønskes. Likevel så viser erfaringen at de små skrittene er de trygge skrittene. Dermed blir prosessen å glede seg over hver seier, og å huske hver seier. Det kan dreie seg over en bevegelse som det kan kjennes at musklene klare å stramme seg litt. Så ved ny bevegelse skjer det samme.  Sakte, sakte skjer en ny utfordring inn i livet til den som trenger det. Hele tiden i tett dialog med den det gjelder. Hvor er du i dag? Hva tror du har lyst til å jobbe med i dag.  Har du klart å glede deg over det vi fikk til sist?

Direkte pasienteksempel der pasienten hadde ligget i seng i 2 år.

Pasienten ventet på slutten av livet. Pasienten bodde i senga og godstolen og var på slutten av 80årene. Livet var hjemmetjeneste som stelte i seng, heise over i dostol, så når klar ble pasienten heis inn i rullestolen og og så heis inn i godstolen. Dette var et løp med små skritt. Starten var å kunne snu seg i seng. Det tok litt tid. Så styrke i ryggen. Det var en stor seier når personen kunne sette seg på senga selv. Så var det å gå sidelengs med senga bak og rullatoren foran. Slutten av tiden med denne pasienten kunne dette mennesket snu seg i senga, reise seg opp på egne bein og komme seg selv på do. Pasienten fikk mer enn 8 år ekstra i eget hjem, med bruk av alle rom i huset også kjøkkenet. Dette er noen av gledene vi opplever med hjemmefysioterapi.

Slagpasientene og testing

De fleste av FysioDirekte sine pasienter som har hatt slag blir med på en nevrologisk test. Dette for å få til gode treningsforløp for den enkelte. Da testes balanse, og de enkelte hjernenerver, og funksjon. Dette skjer i samarbeid med Kasper Risø Andresen som nå har jobbet med nevrologiske pasienter en årrekke. En del av det som testes er øynenes bevegelser sammen.  På den måten får vår fysioterapeut mulighet til å arbeide med samarbeide mellom høyre og venstre hjernehalvdel.

Pasienthistorier med slagpasienter

Slagpasienten bodde på institusjon. Han kunne ikke svelge. Pårørende fikk han stablet inn med rullestol inn i bil til KA klinikken og Kasper Risø Andresen. Der fikk både vår fysioterapeut, pårørende og pasient og Kasper Risø Andresen vært sammen. Dette ga god innsikt i treningen av hodet, og svelgingen, og balansen i sittende, for både fysioterapeut, pårørende og pasient. Pasienten fikk balanse i sittende, og han lærte å svelge. Vi kan leverer hjemmefysioterapi også på institusjon.

Pasienten bodde hjemme. Han/hun kunne gå med rullator men klarte ikke alle ting i hjemmet sitt. Pasienten ble testet og fikk trening for hodet, så hjemme trening for inn og ut av seng, inn og ut av stol, trappetrening, styrke begge armer, 8 tall i begge skuldre slik at mengden ble rett for hodet. Nå kan denne pasienten klare det meste hjemme hos seg selv.

Pasienten brukte rullestol. Når han/henne fikk pusten ned så ble ryggen jevn i alle kurver, og ryggen ble god.

Parkinson og hjemmepasient!

Mange parkinsonpasienter blir stive. De går på medisiner men den rette dosseringen er vanskelig. For en hjemmepasient med Parkinson blir det å legge til rette for  god musikk når det er ting som skal gjøres av pasienten. Den bør være rytmisk. Pasienten kan også ha glede av å telle en to en to osv selv. Med slike pasienter er rotasjonsbevegelser og styrke på strekkesiden i muskulaturen viktig. De trenger også pusteøvelser, både for stemmen og for å forebygge lungelidelser. Har på de dårligste gitt laser mot diafragma. Dette har gitt evne til mer lyd på stemmen til glede for de som er rundt pasienten og for pasienten selv.

Ms-pasienten

Pasienten måtte ha tilpasset bil. Det som vår fysioterapeyt bidro med var bevegelsen i nakken for å kunne kjøre bil trygt.

En annen pasient fikk jobbet med rygg og nakke slik at sittestillingen ble god. Dette er bare eksempler. Hver pasient blir sett og vurdert i forhold til bevegelighet og funksjon. Dermed blir historiene ulike.