Hygiene ved hjemmebesøk fra FysioDirekte hos pasient er en tankerekke som starter senest dagen før terapeuten går ut av døra fra sitt eget hjem, og den følger de siste reglene!

Dagen starter med telefonsjekk av  hygiene ved hjemmebesøk!

Hygiene ved hjemmebesøk  fra FysioDirekte starter med siling. Pasienten ringes på morgenen og spørres ut om form. Eller om noen med luftveissymptomer har vært innom og eventuelt når. Spør også om feber, enten hos pasienten eller besøkende. Ved hoste, manglende smak eller lukt får pasienten ikke besøk. Noen pasienter har ikke språk. Der må vurdering støtte seg på personalet eller pårørende rundt pasienten.

Hygiene ved hjemmebesøk - vi unngår kollektivt med tanke på smitte

Transporten til pasienten skjer uten andre mennesker.

Transporten for terapeuten til pasienten skjer med egen bil. Dette er for å ivareta hygiene ved hjemmebesøk hos  pasient. Før terapeut går ut av bilen tas det to engangshansker på der hvor terapeuten må åpne døra selv. Der pasienten bor oppover i etasjene brukes det trapp som ikke berøres på gelender, eller berøres med hansker.

Når terapeuten kommer inn til pasienten tas hanskene av. God håndvask gjennomføres etter dagens standard. Det tørkes med papir på hendene, og krana skrus av med dette. Pasientens hender vaskes også.

Hygiene ved hjemmebesøk fra FysioDirekte sin terapeut hos pasient!

For å ivareta hygiene hos pasient har vår fysioterapeut en kittel for hver pasient. Kittelen er utstyrt med store lommer for rene servietter. Dette for å gi terapeuten mulighet til å hoste i noe rent som kan kastes etter bruk dersom det trenges. Kittelen legges i plastpose etter bruk, og vaskes på 90 grader mellom hver pasient. Det brukes blå plastsokker, lange hansker etter en god håndvask, og en eller annen type med munnbind. Pasienten får det også. Håret til terapeuten er tildekket, og det brukes briller.  Nytt er nå at det på institusjon  i Oslo brukes visir, og liten luftrenser rundt halsen til terapeut. 

Etter arbeid så tas kittel og hansker av. Hendene vaskes grundig opp på underarmene. Så tas de blå plastsokkene av, innsiden vrenges over utsiden, og legges i posen på veien ut, munnbindet kommer samme sted. Og hendene sprites på utsiden av døra. Nye hansker tas på om det er et sted med dører som er vanskelige å åpne uten håndkraft.

Terapeuten bruker trappa ut. Farten er tilpasset slik at kontaktpunkter underveis unngås. Hygiene for hjemmebesøk skal ivaretas videre til neste pasient.

Engangsutstyr kastes etter bruk i egnet oppsamlingssted utenfor leiligheten. Tingene er i godt sammenknyttet pose. Pasienten får det også. Håret til terapeuten er tildekket, og det brukes briller. Hendene sprites før terapeuten går inn i bilen.

Journal

Journal skrives i bilen på pc som blir liggende der under konsultasjonen. Også mobil blir der.