For deg der du er!

FysioDirekte  er opptatt av å være: for deg der du er.  Våre spesialområder er rehabilitering og opptrening innenfor fagfelt som nevrologi/nevrokirurgi, ortopedi, generell kirurgi, hjerte/lungerehabilitering og gruppetrening, og tilnærming til demente.

Vi er opptatt av gode liv og god forståelse av den enkelte.
Dermed er mottoet for selskapet for: deg der du er, løst ved at vi enten ser ved online fysioterapi eller lungefysioterapi, eller at vi reiser hjem til den som trenger det.

FysioDirekte består av offentlig godkjente Mensendieck-fysioterapeuter og fysioterapeuter, og er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund. FysioDirekte er en helprivat praksis uten driftstilskudd.

FysioDirekte sine spesialområder er rehabilitering og opptrening innenfor fagfelt som nevrologi/nevrokirurgi, ortopedi, generell kirurgi, hjerte/lunge
rehabilitering og gruppetrening, og tilnærming til demente. For den demente kan tiltak være å få tak i interesser og tro? og se om en kan koble de rette menneskene sammen.
Der samarbeider vi med firmaet Hjertelig omsorg. Dette krever en nær tilnærming: for deg der du er.  Å se hvilke praktiske vansker er det vi er opptatt av.  Behovet til den enkelte er styrende for gode løsninger. Dermed blir innfallsvinklene ulike, som gjør at vi bedre kan møte dine unike behov.

Vi gir online konsultasjoner i lungefysioterapi og fysioterapi. Når verden blir annerledes igjen kan våre behandlere også møtes på institutt. 

 

Vår visjon:

At pasienter også de med nevrologi som problem oppnår det som for dem er et verdifullt liv, og at de får bevegelighet nok til ønskede aktiviteter evt. tilpasset  idrett.

Misjon: For deg der du er!

Å gi god behandling – hos pasienten, og når pasienten trenger det.

Våre online konsultasjoner i fysioterapi og lungefysioterapi øker tilgjengeligheten betydelig. Der våre pasienter trenger det kobler vi oss opp mot andre tilbydere. Lenge har FysioDirekte sine hjerneslagspasienter hatt mulighet til å få hjelp av andre som er gode til å teste og vurdere nevrologiske pasienter.  Mange behandlerne er testet som samarbeidspartnere. Sammen med disse testerne får vi i FysioDirekte meningsfylte behandlingsforløp. Og den behandlende fysioterapeuten får et løp med økende innsikt og forståelse.  Dermed får den nevrologiske pasienten et godt treningsopplegg. Dette blir da mest mulig på pasientens hjemmebane. Og vi  får til gode og gjennomførbare trenings- og behandlingsopplegg i pasientens omgivelser.

Sammen med deg som pasient skaper vi varige endringer og fornyet livsglede for deg og dine.

Våre behandlere

Behandlere Fag Arbeidstid
Magnhild Faleide Daglig leder og eier Behandler med Active release technique.   Mensendieck Fysioterapeut Institutt 8-10 Hjemmefysioterapi øvrige dager 11.00- 16.00
    Institutt 16 -1730

Behandlingslokaler

Vi tilbyr behandling på Gullhella i Asker, samt tilbyr ambulerende tjeneste der vi kommer dit pasienten befinner seg. Vi har gode parkeringsmuligheter.

Gullhella

Besøksadresse: Gullhellaveien 21, 1386 Asker 

Se kart her

Fysiodirekte holder åpent alle hverdager mellom kl 10 og kl 16. Du kan i dag få en onlinetime for hjelp.
Dersom du trenger hjelp utenfor åpningstidene kan du sende oss en sms for å avtale tid.

Kontakt oss i dag på telefon 940 93 927 for ytterligere informasjon