FysioDirekte består av offentlig godkjente Mensendieck-fysioterapeuter og fysioterapeuter, og er medlem av Norsk Fysioterapeutforbund. FysioDirekte er en helprivat praksis uten driftstilskudd.

Våre spesialområder er rehabilitering og opptrening innenfor fagfelt som
nevrologi/nevrokirurgi, ortopedi, generell kirurgi, hjerte/lunge
rehabilitering og gruppetrening, og tilnærming til demente.

Vi er behandlere med ulike innfallsvinkler, som gjør at vi bedre kan møte dine unike behov.

Vår visjon:

At pasienten oppnår det som for dem er et verdifullt liv, og at de får bevegelighet nok til ønskede aktiviteter og idrett.

Misjon:

Å gi god behandling – hos pasienten.

Med hjelp fra de beste behandlerne skaper vi gode og gjennomførbare trenings- og behandlingsopplegg i pasientens omgivelser.

Sammen med deg som pasient skaper vi varige endringer og fornyet livsglede for deg og dine.

Våre behandlere

Behandlere
Fag
Arbeidstid
Magnhild Faleide
Daglig leder og eier
Behandler med Active release technique.
Mensendieck Fysioterapeut
Institutt tirsdager
Hjemmefysioterapi øvrige dager
09.30 – 17.30

Behandlingslokaler

Vi tilbyr behandling på Gullhella i Asker, samt tilbyr ambulerende tjeneste der vi kommer dit pasienten befinner seg. Vi har gode parkeringsmuligheter.

Gullhella

Besøksadresse: Gullhellaveien 21, 1386 Asker

Se kart her