Flere diagnoser er gode grunner til å trenge fysioterapi både for kropp, lunge/hjerte eller begge deler. Fysioterapi kan være trening for å vedlikeholde bevegelsesutslag, trening av styrke, rehabilitering etter inngrep, og læring av det å bruke pusten rett.

For å opprettholde det gode liv er det noen ulike basisferdigheter som er viktig å kunne. Det kan dreie seg om å gå, svømme, snakke, bruk av pust under anstrengende trening, eller når luftveissykdommer slår til.

Dagens oppfordring er å ta tak.

Dagens oppfordring er å ta tak, slik at vi er så godt rustet som det går an til å gjøre ønskede aktiviteter.  Flere diagnoser som er omtalt i underliggende artiklene, vil ha mye igjen for trening i det jevne.

Bekhterev kan forebygge behov for lungefysioterapi ved å jobbe med god holdning fra dag 1 av sykdommen og utfordre pusten i for å beholde bevegelighet i kroppen.

Lungepasienten kan utfordre trene intervalltrening og styrke innenfor sine evner og med god bruk av pustemåter.  Dette gjør at lungepasienten kan beholde nok evne til å puste godt nok. Da blir det lettere å bruke kunnskap om lungefysioterapi i dårligere perioder. Den med osteoporose kan trene styrke og balanse, og intervall. Dette gir bevegelighet i brystkassa, styrke i pusten. Da er det bare de enkle pusteøvelsene som skal til for å kunne skåne mot ribbebrudd.

La oss bruke denne tiden nå og resten av tiden vår til å la diagnoser som gjorde at vi kom i faresonen inspirere til å gjøre gode ting for livet. Helsepersonell vet om mange kategorier som er tilleggsdiagnoser.  Alle tenker vi på astma, kols eller emfysem. Men hvem tenker på hjertepasienter, Parkinson pasienter, osteoporose og skoliose, brystkreftoverlevere, og nevrologiske skader, overvektige, Bekhterev og så videre?  

Det som ville fryde oss var å få formidle det som gir gode liv.

Bekhterevs sykdom og fysioterapi

Demonstrasjon av lungefysioterapi
Lungefysioterapi kan hjelpe folk med tung pust og hoste

Bekhterevs er en revmatisk auto immun sykdom. Bekhterevs sykdom rammer store ledd i kroppen som hofter og rygg. Bekhterevs sykdom gir betennelser og stivhet i ryggraden og småledd som står i forbindelse med ribbene. Dette kan gi en økende grad av bøyning av nakke og øvre del av rygg og. En del får smerter i og hevelse i hofte kne eller skulderledd, og noen har smerter på hælen, dette grunnet stramme muskler på bakleggen.

Les mer

Lungepasienter, symptomer, lungefysioterapi og trening!

Kols er forkortelsen for kronisk obstruktiv lungesykdom! Kols kommer oftest fra egen røyking, dårlig avtrekk fra ildsted, eller luftforurensing ute. Den kan ikke kureres og bare lindres. Lindring gis ved røykeslutt, trening og opplæring i lungefysioterapi. Å skille Kols fra astma er vanskelig, og forverringen av Kols heter emfysem.

Les mer

Osteoporose eller beinskjør

Osteoporose er en folkesykdom som  både kvinner og menn som får. Forebygging av skader skjer i to ulike faser av livet. Den andre forebyggingen av skader skjer medikamentelt men også  med fysioterapi.  Lungefysioterapi kan være viktig i tider med infeksjoner mens styrketrening  ellers. Om dette læres før behovet melder seg kan det være mulig å styre pusten slik at ribbensbrudd kan unngås.

Les mer