FysioDirekte sine samarbeidspartnere!

FysioDirekte sine samarbeidspartnere
Møte i april om lungefysioterapi. Dette er et av våre siste samarbeidsmøter. Tilstede er vår Magnhild Faleide
Karianne Kveim og Daniella Rudic.

FysioDirekte har flere samarbeidspartnere og noen spesialister for å teste pasienter med ulike problemstillinger.


Hjertelig omsorg

Karianne Kveim fra Hjerteligomsorg er samarbeidspartner og sykepleier. Hun er innehaver av firmaet som arbeider for den hjemmeboende pasient. Hun skriver om seg og sitt firma på hjerteligomsorg.no.  Hun er en kapasitet i fredelig vennlighet for den som er dement.


MinSoneterapeut

Daniela  Rudic  samarbeidspartner og  er innehaver av MinSoneterapeut. Hun er utdannet allmenlege fra sitt hjemland og fikk øynene opp for alternativer til medisiner. Hun skriver om seg selv på minsoneterapeut.no. Firmaet har brukt henne til støtte for immunforsvar og for pasienter med nedsatt mobilitet i tarmen, obstipasjonsplager.

 

 

Andre Kompetanser

Andre kompetanser som vi har nytte av er nevrokiropraktorhttps://fysiodirekte.no/hjemmefysioterapi/ som tester våre pasienter for å få til gode pasientløp. 

Vi har også dyktig bestiller av hjelpemidler.

Luftrensing: https://www.ventitech.no/referanser/

 

Økologiske frø og økologiske matvarer sjekkhttps://www.sanabona.no/