Teknikker2017-12-15T10:14:07+00:00

Vi benytter oss av anerkjente teknikker for å kartlegge pasientens tilstand på best mulig måte. Noen av disse er beskrevet nedenfor.

Selective Functional Movement Assessment (SFMA)

Symptomer i form av stivhet kan være forårsaket av begrenset bevegelighet, og lede til smerte for pasienten. SFMA er en systematisk kartlegging av bevegelsesmønsteret til pasienten som allerede opplever smerte. Gjennom en slik kartlegging vil begrensninger i bevegelighet kunne identifiseres, og behandles mer effektivt.

Active Release Technique (ART)

Våre fysioterapeuter har opplæring i Active Release Technique (ART). ART er en massasjemetode som tar utgangspunkt i kroppens anatomi og biomekanikk. Metoden benytter seg av syv grunnleggende øvelser for å kartlegge pasientens tilstand. Øvelsene er tilsynelatende enkle, men gir behandleren god innsikt i hva pasienten trenger av behandling. Symptomer som kan ofte behandles raskt og permanent med metoden er blant annet hodepine, skulderplager, tennisalbue, og kneproblemer.

Hver ART-behandling innebærer både undersøkelse og spesialtilpasset behandling. Muskler, sener, leddbånd og nerver blir undersøkt forsiktig og grundig for å kartlegge tekstur, stramhet og bevegelighet. Behandling som gjøres kan være en kombinasjon av direkte press utført av behandler, samtidig som pasienten utfører spesifikke øvelser.

Les mer om Active Release Technique her.

Mensendieck

Mensendieckbehandling bruker øvelser med kroppen som vekt.

Mange plager kan være forårsaket av gal eller suboptimal kroppsholdning eller bevegelsesmønster, hvilket kan være ubevisst, og/eller forårsaket av skade eller sykdom.

Gjennom behandling blir du oppmerksom på hvordan du kan redusere plagene dine gjennom økt bevissthet om kroppsholdningen din, og gjennom å bruke øvelser med kroppen som vekt.

Stress eller dårlige uvaner kan også ha bidratt til plager og smerter, og ved å se disse i samsvar med bevegelse får du hjelp til å finne balansen mellom stress og avslapning, og bli bra igjen.

Laserbehanding

FysioDirekte benytter seg av en portabel laser, som brukes for å redusere inflammasjon, til behandling av idrettsskader, smerter som pågår over tid, akutte smerter etter mindre alvorlige ulykker, vonde ledd f.eks på grunn av gikt. Pasienter med multippel sklerose (MS) vil kunne oppleve økt immunforsvar ved laserbehandling.